Så här skriver du engelska för internationella målgrupper

Så här skriver du engelska för internationella målgrupper
13 aug 2020 / by stine@happyalien.se in Blogg

Har du en stor målgrupp som är spridd runt hela världen? Saknar du resurser för att anpassa din kommunikation och språk till varje nationalitet? Använd engelska! Men kom ihåg att människor som inte har engelska som modersmål har helt andra behov och förväntningar till språket än de som har det som sitt förstaspråk. I detta blogginlägget går vi igenom 11 princip för dig som ska skriva engelska för internationella målgrupper.

 

Engelska dominerar

Engelska är det dominerande språket i internationell handel, politik och kultur. Det används av över två miljarder människor världen runt. Engelska för andraspråksanvändare kallas ofta för ”Universal English” eller ”Global English”. Denna variant av språket fokuserar på att göra ett budskap så tydligt som möjligt för de som inte har engelska som modersmål. Men universell engelska är också till hjälp för andra läsare:

  • Också de med engelska som modersmål föredrar et precist språk när de läser på webben
  • Ett koncist språk gör jobben lättare för översättare
  • Människor med synnedsättning får en bättre upplevelse med sin skärmavläsning
  • De som inte förstår engelska alls får bättre resultat med sin maskinella översättning

I detta blogginlägg lägger jag fram 11 princip för hur du ska kommunicera på engelska när dina läsare inte har engelska som modersmål.

 

Princip 1: Försök att vara koncis

Du imponerar inte på målgrupper i Kina, Tyskland, Argentina eller Japan med ett avancerad engelskt vokabulär​​​​​​​. Så korta ner orden. Med detta sagt, du ska heller inte skriva överdrivet enkelt eller pedagogisk. Bara ta bort onödiga och repetitiva ord.

engelska för internationella målgrupper1

 

Princip 2: Undvik många adjektiv och adverb

På engelska kan man använda många adjektiv eller adverb för att beskriva saker eller ting man gör. Det är ett viktigt medel för att övertyga. Men olika språk har olika strukturer för hur de använder adverb och adjektiv, till exempel i vilken ordning de kommer i förhållande till substantivet. Därför kan det vara svårt för andraspråksanvändare att tolka engelska meningar med många adjektiv och adverb.

engelska för internationella målgrupper2

 

 

Princip 3: Undvik talspråk

Att undvika talspråk är en god regel oavsett vilket språk du skriver på. (Med mindre detta är en medveten marknadsföringsstrategi.) För andraspråksanvändare kan det vara svårt att förstå uttryck som bara används i engelska tal, då de inte nödvändigtvis lyssnar till engelska i lika stor grad som de läser det. Är du en icke-engelskspråkig skribent så kan det vara svårt att avslöja vad som är talspråk. Få i så fall en konsult att språkgranska din text innan du publicerar den.

engelska talspråk

 

Princip 4: Skriv korta meningar

Personer som inte är vana vid att läsa på engelska läser det sakta. Efter att ha läst färdigt en väldigt lång mening har de kanske glömt hur den började! Om läsaren måste leta efter meningens huvudpoäng ökar risken för missförstånd.

Försök att dela upp längre meningar så att de inte är längre än runt 15–20 ord i instruktioner och marknadsföringstexter och max 30 ord i akademiska och affärsrelaterade dokument.

global english 4

 

Princip 5: Skriv månaden med ord, inte siffror

Olika språk skriver datum på olika sätt. Det gäller också i grannlandet Norge, där dagen alltid kommer före månaden: 01.02 är första dagen i februari, medan det i Sverige betyder andra dagen i januari. För att undvika förvirring och respektera olika språkanvändare är det bäst att skriva ut månaden med bokstäver.

datum engelska

 

Princip 6: Undvik parentes

I många språk (som engelska och svenska) använder man parenteser för att ge tilläggsinformation. För det första så gör onödig information att texten blir tyngre att läsa. För det andra så används inte parentestecken i alla språk. På ryska, till exempel, betyder parentes en smiley. En ) betyder alltså 😊!

engelska för internationella målgrupper6

 

Princip 7: Mindre nominalisering

Nominalisering – eller substantivering – är när et ord, ofta verb, görs om till substantiv. Till exempel verbet engagera som blir engagemangNominalisering gör en text mer formell, men tyvärr kan den också bli mer vag. Det beror på att substantiverade ord är abstrakta, till skillnad från de flesta substantiv som är konkreta. På engelska kan du  ha som tumregel att undvika många ord som slutar på -ation och -ment.

engelska för internationella målgrupper7

 

 

Princip 8: Skriv hela meningar i listor

Det blir alltmer populärt att använda listor och bullet points för att göra en text mer lättläst. Men ta inte bort början på meningarna om du skriver engelska för internationella målgrupper. Olika språk har olika meningsstrukturer. Det kan vara svårt att hänga med när det används halva meningar i ett språk som inte är modersmålet.

engelska för internationella målgrupper8

 

 

Princip 9: Var försiktig med metaforer

En metafor är ett bildligt uttryck. Några engelska metaforer är universella, medan andra kan vara svåra att förstå om man inte har engelska som sitt första språk. Detta gäller även om de förstår de enskilda orden som metaforen bygger på.

engelska för internationella målgrupper9

 

Princip 10: Behåll artiklar och determinativa pronomen

Artiklar och determinativa pronomen är ord som varnar om att det kommer ett substantiv. En katt. Den hatten. Många författare tar bort dessa ord för att göra en text mer koncis. Men när dessa ord saknas måste många internationella läsare leta sig fram till substantiven – som bär betydelsen i en mening. Så behåll dessa korta anvisningar!

engelska för internationella målgrupper10

 

Princip 11: Skriv korta avsnitt

Långa, täta avsnitt kan skrämma bort läsare som inte är van vid att läsa på engelska. Gör din text läsvänlig genom att lägga in en heldragen linje med luft mellan varje avsnitt samt stora marginaler på varje sida. Kom också ihåg att använda underrubriker och bilder för att dela upp texten i passande portioner.

engelska för internationella målgrupper11

 

Skriv för din målgrupp

Man vill ju inte låta simpel och tråkig. En personlig skrivstil och ett färgstarkt vokabulär är en kommunikationsstrategi i sig själv. Men när du skriver på engelska för internationella målgrupper är det viktigt att hitta en balans mellan form och innehåll.

Att använda ”Global English” är inkluderande och håller dig fokuserad på det viktigaste med all kommunikation – att din målgrupp förstår ditt budskap.

Behöver du mer hjälp till att nå dina internationella målgrupper? Kontakta Happy Alien!