Undvik dessa misstag när du ska översätta din marknadsföring

Undvik dessa misstag när du ska översätta din marknadsföring
01 aug 2020 / by stine@happyalien.se in Blogg

För att få uppmärksamhet och vinna förtroende i dagens informationssamhälle måste du kommunicera med dina målgrupper på ett personligt plan. Men hur gör du det när din publik inte talar samma språk som dig? Översättning av svensk marknadsföring för utländska målgrupper kan ha många fallgropar. 

Även Google har sina begränsningar

Varken mänskliga översättare eller automatiserade översättningsverktyg och AI är kreativa. De anpassar inte texter till olika ​​​​​​​konceptuella förståelser, värden och uttrycksformer. En översättare gör bara texten förståelig på ett annat språk, ord för ord.

Om du ignorerar din målgrupps unika egenskaper utsätter du din marknadsföring och ditt varumärke för flera risker. I detta blogginlägget går jag igenom fem sådana fallgropar.

Fallgrop 1: Översättning av svensk marknadsföring kan låta komisk

Jag har lätt för att känna igen en engelsk text som är delvis gjort i Google Translate. Då jag var engelsklärare på högstadiet var direktöversatta elevtexter en ständig källa till skratt.

I Asien hittar man också mycket direktöversättningar. På mina resor i Japan blev det en sport att upptäcka t-shirts med komiska engelska översättningar:

komisk översättning marknadsföring

De flesta vuxna svenskar kan bättre engelska än mina högstadieelever och även de flesta japaner. Hur som helst blir jag ständigt förvånad över direktöversatt engelska och norska på webbsidor hos stora, väletablerade svenska bolag.

Det är trevligt att få din målgrupp att skratta. Men oftast vill man bli tagen på allvar.

Fallgrop 2: Översatt svensk marknadsföring väcker inte känslor

Vissa känslor anser vi som universella:

  1. lycka
  2. överraskning
  3. sorg
  4. ånger
  5. avsky
  6. rädsla

Dessa sex känslorna delas av alla människor. Men känslor om känslorna, och vad som utlöser de, varierar i stor grad världen runt.

Det finns många studier som ser på känslospektret i olika kulturer. Många av dem är baserad på generaliseringar och svaga undersökningar, men de är intressanta ändå. (Till exempel denna.) Mer givande är det kanske att känna till de stora linjerna, som till exempel vad som triggar goda känslor i individualistiska vs. kollektivistiska kulturer

individualistiske kulturer betydning för marknadsföring

Storytelling och emotionell marknadsföring används för att trigga känslor och bygga relationer med läsare, tittare och lyssnare. Men det som gläder, skrämmer och överraskar svenskar – världens kanske mest individualistiska kultur – gäller inte för de allra flesta andra. Det är värd att tänka på om man överväger att använda Storytelling ala Sverige för publiker utomlands. Ett direktöversatt Facebook-inlägg kommer inte väcka de känslorna du önskar hos en utländsk målgrupp- och därefter hellre inte uppfylla ditt syfte.

 

Fallgrop 3: Översättning av svensk marknadsföring skadar ditt varumärke

Om en målgrupp uppfattar ett budskap som kulturellt olämpligt kan det i värsta fall leda till skandal. Ett exempel är Niveas reklam som skickades till arabiska målgrupper i 2017:
nivea översättning marknadsföring

Européer har positiva associationer till ordet ”vit”. Men målgruppen i Mellanöstern betraktade detta som rasistisk. Kritik mot Nivea spreds runt om i världen via sociala medier innan reklamen hann tas bort några dagar efter publicering.

Ett annat exempel på olika föreställningar och attityder hittar man precis över gränsen. Svenskar och norrmän delar toleranta förhållningssätt till teman som jämställdhet och religionsfrihet. Men visste du att norrmän inte uppskattar marknadsföring som spelar på sådana attityder? Bäst att undvika båda ”hen” och ”vinterfest” om du ska attrahera kunder i grannlandet.

När vi inte tar hänsyn till sociala, kulturella och lingvistiska särdrag riskerar vi skratt eller att bli ignorerade. Men som i Niveas fall – vi riskerar också att få mer uppmärksamhet än vi någonsin önskat.

 

Fallgrop 4: Översättning av svensk marknadsföring lär dig ingenting

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Att analysera målgrupper för att kunde anpassa ditt budskap kräver tid och resurser. Detta är den största anledning till att många företag väljer att helt enkelt direktöversätta sitt existerande svenska material. Däremot kan en målgruppsanalys ge vinster på många områden utöver marknadsföring.

Använder du till exempel en konsult som Happy Alien för att anpassa din marknadsföring får du en rapport om din nya utländska målgrupp. Du får veta vad din nya målgrupp önskar, behöver, och frustreras över, samt vilka kompetenser och preferenser de har som påverkar en köpprocess och ett kundförhållande.

buyer persona

Med värdefull information om din målgrupp kan du anpassa mer än bara enstaka marknadsaktiviteter. Kanske tar du också reda på om du borde ändra din prisstrategi, kommunikationskanaler, branding eller även egenskaper vid din produkt eller tjänst.

 

Fallgrop 5: Översättning av svensk marknadsföring bygger inte förtroende

För att skapa förtroende i år 2020 måste du engagera din publik på ett personligt plan. Det bygger på att lära sig om din målgrupps konceptuella förståelse, värden och uttrycksformer. Om du gör det framstår du mer autentisk och med en ”lokal” röst som de accepterar och litar på. (I AlienBloggen skriver vi även om  hur du får utländska intressenter att lita på dig och hur viktig det är att en webbsida erbjuds på ett lokalt språk för att vinna förtroende.)

Inte alla har resurser att anpassa sin marknadsföring till varje enskild målgrupp med olika språk och kulturer. Då väljer man oftast att översätta till engelska för att nå fram till relevanta grupper i flera länder. I såfall är det viktigt att ditt meddelande inte spelar på särdrag vid någon speciell kultur, utan snarare universella värden och triggers. (Läs Alienbloggens inlägg om universell engelska.)

Få hjälp till din internationella marknadsföring

Det räcker inte längre med Google Translate eller en översättare för att få goodwill i utlandet. Du måste engagera, väcka känslor och bygga förtroende med en lokal röst.

Gör lite research, eller hyr en konsult som Happy Alien – så lyckas du med din utländska marknadssatsning.

Leave a comment