The world is your limit!

Vi hjälper dig planera, skriva eller korrekturläsa engelska texter för en global målgrupp

Enkelt, tydligt, professionellt

Engelska som väcker förtroende

Många av våra kunder satsar vidare på den internationella marknaden samtidigt eller efter att de expanderar till Norge. Därför är det naturligt att Happy Alien erbjuder kommunikationstjänster även på engelska. Vi har hög kompentens inom det engelska språket båda in-house och via vårt världsomspännande nätverk av skribenter, översättare och ämnesexperter. Men det betyder inte att vi skriver fancy schmancy engelska!

Engelska texter med avancerade ord och långa meningar utstrålar kanske expertis, men ingen vill läsa de! I dagens mediesamhälle gäller det att kommunicera på ett sätt som känns naturligt och som väcker förtroende från första mening.

Universal-engelska

Är din målgrupp så vass på engelska som du tror?

När dina läsare inte har engelska som modersmål föredrar de en lättläst och kulturneutral form för engelska, så kallad ”Universal English”. Detta är en enkel men kraftfull form för engelska som är anpassad internationella målgrupper.

Happy Alien hjälper dig planera, skriva eller korrekturläsa texter för en global publik.

Anpassa din kommunikation

Bli sett och hörd utomlands

Kommunikation är viktigare än någonsin. Översättning av svenska kommunikationsinsatser räcker inte för att vinna en utländsk publik. Du måste ta dig in i huvudet på din målgrupp. Föredrar de direkt eller indirekt kommunikation? Rationella eller emotionella budskap? Vilka tabuer ska man undvika? Ska man appellera till individet eller kollektivistiska värden?

Happy Alien anpassar allt ifrån text och bild till hela kommunikationsstrategier så att du når dina målgrupper utomlands. På ett sätt som talar till just dem.

Planering & Strategi

Tillsammans tar vi fram budskap och kommunikationsinsatser som gör att du når fram till din målgrupp på den globala marknaden. Vi hjälper dig med sökordsanalyser, annonsering och sociala medier på engelska eller även andra språk.

Copywriting & Content

Vi skriver säljande texter för tryckt material och skapar innehåll för engelska bloggar, webbsidor, nyhetsbrev och sociala medier. Ditt budskap anpassas till målgruppens tonalitet, kanaler och medievanor. Vi koordinerar även översättningar till andra språk.

Informativa texter

Vi producerar engelska texter inom många ämnesområden och format: pressmeddelanden, anbud, offerter, produktbeskrivningar, instruktioner, analyser och annan dokumentation. Vi skriver också akademiskt material som inte ska betygsättas.

Korrektur

Vi fixar stavnings- och grammatikfel i din engelska text. Ofta behövs även en språkgranskning för säkra att texten är lättläst, låter naturlig och att ditt budskap når fram på det sättet som du önskar.

KONTAKTA OSS