Nå fram till norrmän

Vill du in i värmen hos norska kunder? Din kommunikation är helt avgörande. Det skal være på norsk, så klart!

Uttrycket "All business is local" har fått större betydelse

I dagens digitala värld finns en överflöd av information som gör att vi blir alltmer kritiska till det vi läser. Vi söker det nära och undviker det som låter främmande. Språk är mer än ord och grammatik; mycket händer mellan linjerna i en text. Happy Alien hjälper dig låta “lokal” i Norge – också när det gäller värdegrund, tonalitet och symbolik.

Uttrycket "All business is local" har fått större betydelse
Tjänsteföretag

När kunden inte kan se eller röra vid det du säljer är det extra viktigt med god kommunikation. Vi anpassar och översätter ditt svenska marknadsmaterial så att det väcker uppmärksamhet och förtroende hos norrmän.

Webbutiker

Maskinöversättning är det naturliga valet för stora mängder produktbeskrivningar. Men resultatet måste alltid genomgås av en lokal språkexpert i efterhand. Happy Alien korrekturläser dina norska översättningar.

Byråer

Vi är gärna underleverantör för byråer inom design, digitalisering, rekrytering, marknadsföring, mm. Vi låter dig koordinera översättningsarbetet men kan även arbeta direkt mot din kund.

Teknikföretag

Tillsammans ser vi till att egenskaper och fördelar vid dit produkt blir tydligt kommunicerat till din norska målgrupp. Vi tar hjälp av norska branschexperter för att säkra korrekt terminologi.

Besöksnäring

Nu måste man tänka nytt när man utformar ett budskap som ska locka norrmän till Sverige. Vi samarbetar gärna med dig för att skapa texter som får norrmän att resa, handla och övernatta i Sverige.

Föreläsare, mm.

Är du influencer eller föreläsare som vill sälja digitala utbildningar eller annat material till grannfolket i väst? Vi hjälper dig översätta subtitles, presentationer och annat som ska ut till en norsk audiens.

Vi översätter mer än bara språk

Människor har blivit otåliga och kräsna. Bara 7 sekunder ägnas åt text och bild som inte känns relevant och personlig. Översättning ord-för-ord av svenska texter till norska räcker inte längre för att vinna förtroende över gränsen. Du måste in i huvudet på din norska målgrupp. Happy Alien anpassar allt ifrån text och bild till hela kommunikationsstrategier så att du träffar din publik i grannlandet.

Vi översätter mer än bara språk
Planering

Vår projektledare utformar en tidsplan för vårt översättningsteam, som förutom henne består av 2-3 personer. Teamet briefas om SEO nyckelord, info om företaget, praktiska detaljer som inloggning til CMS, mm.

Översättning

Den mest tidkrävande delen av processen. Undervägs noteras frågor och kommentarer, tex motiveringer som ligger bak större ändringar eller termer som måste dubbelkollas av en branschexpert.

Språkgranskning

3

En korrekturläsare genomgår översättningen och säkrar att den är lättläst och utan fel i grammatik och stavning. Hen dubbelkollar även att den är anpassad norska kulturella referanser, värden, tabun, mm.

Ämnesexpert

Ofta genomgås översättningen av en bransch- eller ämnesexpert som säkrar rätt norsk terminologi. Det kan också vara tillämpligt att få texten läst av en testläsare från målgruppen.

Kvalitetssäkring

Vi tar en slutlig korrigering och beroende av redigeringsplattform ser vi till att allt fungerar visuellt och strukturellt, tex genom att testa vy för desktop, pad och mobil.

Leverans

Ni genomgår översättningen och översättningsrapport med kommentarer och eventuellt återstående frågor. Vi gör ändringar om kunden önskar det, men det är sällan!

Säljande texter

Vi skapar innehåll för bloggar, webbsidor, nyhetsbrev, reklam, tryck och sociala medier. Texten ska kännas autentisk för din målgrupp, vara lätt att hitta på Google och bygga en lokal auktoritet som stärker ditt varumärke.

Informativa texter

Vi producerar icke-kommersiella texter inom många ämnesområden och format: pressmeddelanden, rapporter, analyser, produktspecifikationer och annan dokumentation. Vi skriver också akademiskt material som inte ska betygsättas.