Norsk text och översättning

Vill du in i värmen hos norska kunder? Din kommunikation är helt avgörande. Det skal være på norsk, så klart!

Uttrycket "All business is local" har fått större betydelse

I dagens digitala värld finns en överflöd av information som gör att vi blir alltmer kritiska till det vi läser. Vi söker det nära och undviker det som låter främmande. Språk är mer än ord och grammatik; mycket händer mellan raderna i en text. Happy Alien hjälper dig låta “lokal” i Norge.

Uttrycket "All business is local" har fått större betydelse
Säljande texter

Vi skapar och översätter innehåll för bloggar, webbsidor, nyhetsbrev, reklam, tryck och sociala medier. Texten ska kännas autentisk för din målgrupp, vara lätt att hitta på Google och bygga en lokal auktoritet som stärker ditt varumärke.

Informativa texter

Vi producerar och översätter icke-kommersiella texter inom många ämnesområden och format: pressmeddelanden, rapporter, analyser, produktspecifikationer och annan dokumentation. Vi skriver också akademiskt material som inte ska betygsättas.

Fast skribent

Få din egen norsk kommunikatör ett fast antal timmar i månaden! Vi tar hand om dina norskspråkiga sociala medier, nyhetsbrev samt andra uppdrag inom text, kommunikation och översättning.

Tjänsteföretag

När kunden inte kan se eller röra vid det du säljer är det extra viktigt med bra kommunikation. Vi anpassar och översätter ditt svenska marknadsmaterial så att det väcker uppmärksamhet och förtroende hos norrmän.

Webbutiker

Maskinöversättning är det naturliga valet för stora mängder produktbeskrivningar. Men resultatet måste genomgås av en lokal språkexpert i efterhand. Happy Alien korrekturläser dina norska översättningar.

Byråer

Vi är underleverantör för byråer inom design, digitalisering, e-commerce, rekrytering, marknadsföring, mm. Vi låter dig koordinera projektet eller vi kan arbeta direkt mot din kund.

Teknikföretag

Tillsammans ser vi till att egenskaper och fördelar vid din produkt blir tydligt kommunicerat till din norska målgrupp. Vi tar hjälp av norska branschexperter för att säkra korrekt terminologi.

Besöksnäring

Nu måste man tänka nytt när man ska locka norrmän till Sverige. Vi samarbetar med dig för att skapa texter som får norrmän att resa, handla och övernatta i Sverige.

Föreläsare etc.

Är du influencer, pedagog eller föreläsare som vill sälja ditt material till grannfolket i väst? Vi hjälper dig med subtitles, presentationer och annat för din norska audiens.

Planering

Vår projektledare utformar en tidsplan för vårt översättningsteam, som består av 2-4 personer. Teamet briefas om SEO nyckelord, info om företaget, praktiska detaljer, mm.

Översättning

Översättningen starter. Under tiden noteras frågor och kommentarer, tex motiveringer som ligger bak större ändringar eller termer som måste dubbelkollas av en branschexpert.

Språkgranskning

3

En korrekturläsare säkrar att översättningen är lättläst och korrekt. Hen dubbelkollar att den är anpassad norska kulturella referanser samt lokala datumformat, valuta, mm.

Ämnesexpert

Ofta genomgås översättningen av en bransch- eller ämnesexpert som säkrar rätt norsk terminologi. Det kan också vara tillämpligt att få texten läst av en testläsare från målgruppen.

Kvalitetssäkring

Vi tar en slutlig korrigering och beroende av redigeringsplattform så ser vi till att allt fungerar visuellt och strukturellt, tex genom att testa vy för desktop, pad och mobil.

Leverans

Du läser igenom översättningen samt översättningsrapport med kommentarer och eventuellt återstående frågor. Vi gör ändringar om kunden önskar det, men det är sällan det behövs!