Behöver du stöd i ditt internationella projekt?

Vi hjälper dig med ansökan, projektledning, kommunikation och rapportering.

Projektsugen?

Vi sätter dig i gång

Det finns finansieringsstöd att söka till internationella samarbetsprojekt inom många ämnesområden: miljö, teknik, näringsutveckling, social hållbarhet. Vill du komma i gång med ett projekt men saknar finansiering eller partners? Happy Alien bollar din idé och undersöker vilka möjligheter som finns.

Vi sätter dig i gång
Ingen tid till administration?

Vi håller i trådarna

Internationella projekt kräver ämnesexperter och projektekonomer, men lika viktigt är resurser inom administration, projektledning och kommunikation. I många projekt är dessa roller svåra att fylla och resursbristen påverkar samarbetet i projektgruppen. Happy Alien har erfarenhet med koordinering av stora och små internationella projekt. Vi hjälper dig hålla i trådarna.

Vi håller i trådarna

Gränslöst samarbete runt gemensamma mål leder till synergier och innovation. Men internationella projekt kräver ett stort koordineringsarbete. Happy Alien kan vara din spindel i nätet.

KONTAKTA OSS