10 aktörer som hjälper dig med verksamhet i Norge

10 aktörer som hjälper dig med verksamhet i Norge
05 jan 2021 / by stine@happyalien.se in Blogg

Många svenska företag blir skrämt av tanken på att bege sig över gränsen för att hitta kunder eller partners. De orker inte lära känna nya formella processer, kulturer, vanor, språk och kontakter. Tyvärr söker de hellre möjligheter i Sverige än i grannlandet – även när Norge kan erbjuda nyttigare samarbeten och bättre affärsmöjligheter.

Men du behöver inte göra allt själv! Det finns många aktörer som kan hjälpa dig som vill starta samarbeten, utbyten eller affärer i Norge – båda offentliga och privata. Här är en lista över 10 av de viktigaste.

 

1. Business Sweden – ger expertråd kring affärer i Norge

 

 

Business Sweden syftar till att hjälpa svenska företag att öka sin globala försäljning. De jobbar även för att hjälpa internationella företag att investera och expandera i Sverige. Den svenska staten och det svenska privata näringslivet äger organisationen gemensamt. På huvudkontoret finns både export- och investeringsexpertis som förser företag och andra intressenter med marknadsinformation och råd.

Business Sweden har över 40 kontor världen över och har varit verksamma i Norge i mer än 40 år. På kontoret i centrala Oslo kan du som svensk företagare få råd och praktiskt stöd för att optimera dina affärssatsningar i Norge. De har även ett team med affärsutvecklare i Sverige som kan vägleda dig genom de tidiga stadierna i din Norge-expansion.

 

Läs mer på Business Swedens webbsida

 

2. Happy Alien – praktiskt stöd till dig som vill verka i Norge

Happy Alien arbetar för att förenkla processer för svenska företag som satsar över gränsen. Företaget startades 2020 och erbjuder praktisk stöd kring kommunikation och etablering i Norge samt kartläggning av lager och regler som gäller för din unika verksamhet. De erbjuder även stöd i norsk-svenska Interreg-projekt och håller kurs om affärer i Norge.

Företagets specialitet är kulturanpassad översättning från svenska till Norge. Den norska grundaren Stine Hjartland har bas i Karlstad men företaget drivs av ett team som håller till i båda Norge och Sverige.

 

Läs mer på Happy Aliens webbsida

 

3. Norsk-svenska Handelskammaren – arbetar för ett gränsöverskridande näringsliv

 

Norsk-svenska Handelskammaren är en organisation som ska göra det enklare och smidigare för sina medlemmar att göra affärer och/eller utföra arbete över gränsen mellan Norge och Sverige – i båda riktningar. Medlemmer har tillgång till organisationens samlade erfarenheter och expertkunskap kring lagar, regelverk och affärskultur i Sverige och Norge.

Organisationen stiftades i Oslo 1992 och bjuder in till möten, seminarier och konferenser som omfattar både näringslivs- och kulturella program. Som medlem får du ta del av aktuella teman, verksamheter och personer som är viktiga för det norsk-svenska näringslivssamarbetet. Kontor finns i Stockholm, Oslo och Göteborg.

 

Läs mer på webbsidan för Norsk-svenska handelskammaren

 

 

4. Scaaler – stöd och rådgivning till digitala företag i Stor-Oslo

 

 

Scaaler IoT Labs och Scaaler Consulting bildades av en grupp norska och svenska entreprenörer och har huvudsäte i Arvika, på gränsen till Norge i Västra Värmland. Deras vision är att driva affärsvärde inom det digitala och inom IOT i Oslo-regionen och västra Sverige – The Greater Oslo Region.

Scaaler erbjuder labb för dig som vill testa eller utveckla IOT-produkter, co-working-möjligheter, hjälp för start ups inom IOT och kurser inom bland annat företagsbyggande. De har ett gedigent nätverk inom sin bransch i båda Norge och Sverige.

Läs mer om Scaaler här.

 

5. Grensetjänsten – informasjon till dig som arbetar eller driver affärer över gränsen

Grensetjänsten är en gränsöverskridande informationstjänst mellan Sverige och Norge. Tjänsten är en del av det nordiska samarbetet och finansieras av flera centrala myndigheter i både Sverige och Norge. Huvuduppgiften är att ta emot och behandla frågor från både privatpersoner och företag som har eller vill ha någon form av gränsöverskridande aktivitet.

Redan 1997 startades en gemensam svensk-norsk arbetsförmedling på Morokulien. Detta är nu Grensetjänsten – ett välfungerande informationscenter med kompetent personal som har ett stort sakkunnigt kontaktnät i olika myndigheter och organisationer i både Sverige och Norge. Tjänsten jobbar inom fyra viktiga områden: information, att lösa gränshinder, gränsöverskridande arbetsmarknad och samordning mellan myndigheterna i de båda länderna. Du hittar information på deras webb, genom att ringa eller genom att besöka kontoret i Morokulien.

Läs mer på deras webbsidor

 

 

6. Voksenåsen – främjar norsk-svensk kultur, historia och samhällsliv

 

 

Voksenåsen är en kurs- och konferensanläggning i Oslo som Sverige fått i nationalgåva från Norge. Anläggningen ska genom sin programverksamhet främja det svensk-norska samarbetet och spegla Sveriges och Norges engagemang. Sverige fick nationalgåvan 1955 och sedan 1977 är Voksenåsen ett norskt aktiebolag som ägs av svenska staten.

Inom programverksamheten jobbar man med att stärka samhörigheten mellan svenskar och norrmän och med att öka den ömsesidiga kunskapen om varandras samhällsliv, språk och kultur. Man lägger även särskild vikt vid att värna om yttrandefrihet, respekt och tolerans i ett mångkulturellt samhälle. På Voksenåsens kultur- och programavdelning har man en verksamhet som berör allt från språk och kultur till dagsaktuella politiska och ekonomiska frågor, näringsliv, turism och regionalt samarbete.

Les mär om Voksenåsen

 

 

7. Föreningen Norden – organisation för nordiskt samarbete och integration

Föreningen Norden är en medlemsorganisation som har ungefär 10 000 medlemmar. Organisationen grundades 1919 och är partipolitiskt och religiöst obunden. Ändamålet är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och gentemot omvärlden. Man arbetar för en integrerad hållbar nordisk region genom lokala, nationella och transnationella innovationsprojekt och verksamheter.

Föreningen Norden bedriver opinionsbildning både lokalt och nationellt och även folkbildning om nordiska frågor, bland annat genom Biskops Arnö folkhögskola. Föreningen arbetar därtill med att öka kunskapen om nordiska samhällsfrågor genom sin tidning Nordens tidning, seminarier och informationsspridning. Föreningen Norden har cirka 100 lokalavdelningar.

Läs mer på Forening Nordens webbsidor

 

 

8. Nordiska ministerrådet – arbetar för nordisk integrering och reducering av gränshinder

 

 

Nordiska ministerrådet är ett officiellt samarbetsorgan för de nordiska regeringarna. Nordens statsministrar har som vision att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030, samarbetsorganet ska bidra till att målet uppnås.

Nordiska ministerrådet har en informationstjänst som heter Info Norden. Tjänsten är till för dig som planerar att flytta, studera eller starta eget företag i något av Nordens länder. Info Norden finns på plats i alla åtta nordiska länder. En av Info Nordens uppgifter är att kartlägga problem och eventuella gränshinder som personer och små företag kan stöta på när de rör sig över gränserna. Man vidareförmedlar information om eventuella hinder till relevanta politiker och myndigheter i berörda nordiska länder.

 

Läs mer på Norden.org

9. Interreg Sverige-Norge – förmedlar bidrag till projekt som gynnar båda länder

 

 

Interreg Sverige-Norge är ett EU-program som ger stöd till gemensamma svensk-norska projekt som utvecklar samhället inom fem insatsområden: innovativa miljöer, små och medelstora företag, natur och kulturarv, hållbara transporter och slutligen sysselsättning. Programmets övergripande syfte och mål är att genom ett gränsöverskridande samarbete skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö.

Sekretariatet kan ge råd kring din projektidé och hjälpa dig hitta relevanta samarbetspartners. Ansökningar till programmet sker löpande och på sajten kan du se aktuellt läge för tillgängliga stödmedel.

 

Les mer

 

10. Gränskommittéer – arbetar för hållbar utveckling i gränsområden

Det finns ett antal gränskommittéer som i första hand arbetar med att främja konkurrenskraft i näringslivet i gränsregionerna, identifiera och undanröja gränshinder, utveckla hållbara och klimatvänliga miljö- och energilösningar och att utveckla infrastruktur och kommunikationer av betydelse för gränsområdena.

Kommittéerna är medlemsorganisationer som samlar lokala och regionala aktörer som verkar för att främja utvecklingen i respektive region.

 

Läs mer om gränskomitéer här.

 

Det finns hjälp att få!

Som du ser så finns det en rad aktörer som kan hjälpa dig och ditt företag när ni vill ta steget över den norska gränsen. Att ha ett gränsöverskridande nätverk eller en norsk rådgivare kan göra hela skillnaden när du är på främmande mark.

För dig som bor i gränsområden finns det även mycket lokala resurser som till exempel den lokala regionen, kommunen, länsstyrelsen och handelskammaren. De har olika insatser – från ekonomiska bidrag till praktisk stöd – för att stärka samarbete med grannlandet och hjälpa lokala företagare expandera över gränsen.

 

Lycka till!